Download
4-26_Рейтинги_учреждения
Download
27-49_Рейтинги организации
Download
50-73_Рейтинги_частные_МО
Download
74-84_Динамика_организации
Download
85-95_Динамика_МО
Download
100_Рекомендации организациям
PDF
0001-Reyting-organizaziy-kulturi-Sverdl-obl-po-kolichestvu-sobrannih-anket1.pdf
PDF
0002-Reyting-uchrejzdeniy-kulturi-Sverdobl-po-pokazatelyu-ozenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug.pdf
PDF
0003-Reyting-organizaziy-kulturi-Sverd-obl-po-pokazatelyu-ozenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug.pdf
PDF
0096-OKN-spisok-uchrejzdeniy.pdf
PDF
0097-TZiKO-spisok-uchrejzdeniy.pdf
PDF
0098-OKN-trebovaniya-dostupnosti.pdf
PDF
0099-Znacheniya-pokazateley-i-kriteriev-Svobl.pdf