Excel
plnenie rozpočtu k 31.12.2019 - príjmy.xlsx
Excel
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 - výdavky.xlsx
PDF
rozpocet 2015.pdf
PDF
rozpocet 2016.pdf
PDF
rozpocet 2017.pdf
PDF
rozpocet 2018.pdf
PDF
Rozpocet 2019.pdf
PDF
rozpočet 2020.pdf
PDF
rozpočet 2021.pdf
PDF
Výročná správa 2013.pdf
PDF
Výročná správa 2014.pdf
PDF
Výročná správa 2015.pdf
PDF
Výročná správa 2016.pdf
PDF
Výročná správa 2017.pdf
PDF
Výročná správa 2018.pdf
PDF
Výročná správa 2019.pdf
PDF
Záverečný účet 2014.pdf
PDF
Záverečný účet 2015.pdf
PDF
Záverečný účet 2016.pdf
PDF
Záverečný účet 2017.pdf
PDF
Záverečný účet 2018.pdf
PDF
Záverečný účet 2019.pdf
PDF
Záverečný účet 2020.pdf