PDF
Balanse Månedsoversikt Des 2019.pdf
Word
Diskusjon om ny organisasjonsmodell Arcon.docx
PDF
Foreningen-Arcons-Vedtekter-061218.pdf
Google Docs
Innkomne vedtektsendringsforslag
Download
Excel
Liste over alle salg Arcon 2019.xlsx
Google Docs
Notater drodlemøte 15.11.20
Download
Google Docs
Referat fra årsmøte 13.12.2020
Download
Word
Referat fra årsmøte foreningen Arcon 2019.docx
PDF
Resultatrapport med alle kontoer 2019.pdf
PDF
Resultatregnskap Månedsoversikt Des 2019.pdf
PDF
Resultatregnskap Månedsoversikt med undertitler.pdf
Google Docs
Sakspapirer årsmøte 13.12.20
Download
Excel
Utkast budsjett Arcon ny modell.xlsx