Name
Owner
File size
1.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khảo sát vùng trồng sen.docx
Owner hidden
May 5, 2022
612 KB
More info (Alt + →)
2.Đồng Tháp tổ chức Lễ hội Sen lần 1 vào dịp sinh nhật Bác.docx
Owner hidden
May 5, 2022
305 KB
More info (Alt + →)
3.Đồng Tháp sẽ thiết lập kỷ lục 200 món ăn từ Sen.docx
Owner hidden
May 5, 2022
15 KB
More info (Alt + →)
4.Hành trình xây dựng thương hiệu.docx
Owner hidden
May 5, 2022
1,020 KB
More info (Alt + →)
5. Đồng Tháp nên mang văn hoá sen vào văn kiện Đại hội Đảng bộ.docx
Owner hidden
May 5, 2022
302 KB
More info (Alt + →)
6. Chuyên gia ở Pháp kể chuyện gần 10 năm làm thương hiệu cho Đồng Tháp.docx
Owner hidden
May 5, 2022
643 KB
More info (Alt + →)
7. Nâng cao hình ảnh và giá trị sen Đồng Tháp.docx
Owner hidden
May 5, 2022
957 KB
More info (Alt + →)
8. Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp.docx
Owner hidden
May 5, 2022
117 KB
More info (Alt + →)
9.Xây dựng làng nghề sen phát triển bền vững gắn với du lịch Việt Nam.docx
Owner hidden
May 5, 2022
305 KB
More info (Alt + →)
10. Tiếp tục hoàn thiện Dự án phát triển sản phẩm OCOP từ sen.docx
Owner hidden
May 5, 2022
269 KB
More info (Alt + →)
Link các báo đã đăng bài.doc
Owner hidden
May 5, 2022
40 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder