Download
0.uvodni dio
Download
1.godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Download
2.načelnik PU
Download
3. izmjena UV Žuc-a
Download
4.odluka o mrtvozorstvu
Download
5.prijenos vlasništva Đurđevcu
Download
6.suglasnost na darovanje zemljišta Žabno
Download
7. suglasnost Bolnici na kupnju zemljišta
Download
8.zakup Dom zdravlja Đurđevac Jendrašic
Download
9.proširenje djelatnosti ljekarne kž
Download
10.proširenje djelatnosti ljekarne KC
Download
11.plan specijalističkog usavršavanja
Download
12.izvješće o radu savjeta mladih
Download
13.izvješće o radu povjerenstva za ravnopravnost spolova
Download
14.izvješće o radu pora
Download
15.izvješće o radu zavoda
Download
16.izvješće o radu javne ustanove-prirodne vrijednosti
Download
17.izvješće o radu žuc-a
Download
18.izvješća Doma za starije i nemoćne osobe
Download
19.izvješća zdravstvenih ustanova
Download
20.izvješće pružanje pomoći starijim osobama