Download
FIXIT 2558
Download
Open House เปิดประตูสู่สิงห์ ๒
Download
ก่ายรูปการแต่งกาย
Download
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การขายสินค้าออนไลน์ 2558
Download
การแข่งขันประกวดร้องเพลงชาติ ประเภททีม 2558
Download
กิจกรรม 1 คน 1 ต้น เยาวชนร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน 2558
Download
กิจกรรม ร่วมใจเทิดพระเกียรองค์มกุฎราชกุมาร 2558
Download
กิจกรรม สิงห์ 2 ระลึกคุณวันสถาปนาวิทยาลัย 2558
Download
กิจกรรม อาชีวร่วมใจถวายเทียนจำนำพรรษา 2558
Download
กิจกรรมร่วมใจความสะอาด กวาดลานวัด
Download
ขบวนงานกินปลา
Download
เข้าวัด
Download
คุมสอบ V-net 2558
Download
โครงการ คิดดี ทำดี 2558
Download
โครงการจิตอาสาพาน้องมาเรียน โรงเรียนวัดกลางท่าข้าม 2558
Download
โครงการจิตอาสาพาน้องมาเรียน โรงเรียนวัดโสภา 2558
Download
โครงการปฐมนิเทศสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ 2558
Download
งานโอเพ่นเฮาร์ 2559
Download
เงินกู้ 2558
Download
ตรวจสุขภาพ 2558
Download
ติว V-NET
Download
ถ่ายทำ Video ประกวด
Download
ถ่ายรูปหมู่ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
Download
ถือศีลวันอัมพวัน
Download
ทำความสะอาด 2558
Download
ทำความสะอาด ป้องกันยุ่งลาย 2558
Download
ทำความสะอาดวัด 2558
Download
ทำความสะอาดห้องคอม 2558
Download
ทำบัตรนักศึกษา 2558
Download
ทำพาน
Download
ทำพาน 2558
Download
ธนาคารออมสิน 2558
Download
นิเทศทวิ
Download
บริจากเลือด 2558
Download
บูธแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานโอเพ่นเฮาร์ 2559
Download
ปฎิญาณตนวันครู 2558
Download
ปฏิบัติธรรม 2557
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 2557 ภาคปกติ
Download
ประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง+ทำการ์ดอวยพรวันพ่อ [4 ธ.ค. 2557]
Download
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2558
Download
ประกวดสิ่งประดิษย์ ระดับภาค
Download
ประชุมทำ วีดีโอ ที่ สำนักงานวัฒธรรมจังหวัด 2559
Download
ประชุมผู้ปกครอง
Download
ประชุมหลักสูตร 2558
Download
ไปส่งนักศึกษาฝึกงาน
Download
พาน 2558
Download
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2559
Download
พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง 2559
Download
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
Download
เพลิงศพพระสัฆราช