PDF
Ajoradalla ajaessa pyöräilijän kannattaa pitää turvallinen väli pysäköityihin autoihin - kuva Emma Kantanen.pdf
PDF
Ajoradalla ajavan pyöräilijän on tasa-arvoisessa risteyksessä väistettävä oikealta tulevaa liikennettä - kuva Emma Kantanen.pdf
PDF
Autoilijalla on väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella ja se merkitään kesään 2023 mennessä kärkikolmioilla tai stop -merkeillä - kuva Emma Kantanen.pdf
PDF
Jalkakäytävällä saavat pyöräillä vain alle 12-vuotiaat - kuva Emma Kantanen.pdf
PDF
Jos pyörätien jatke merkitään suojatiemerkinnän rinnalle tai keskelle, suojatien puoleista katkoviivaa ei tarvitse merkitä - kuva Emma Kantanen.pdf
PDF
Polkupyörässä on oltava heijastimet, äänimerkinantolaite, toimiva jarru ja hämärällä tai pimeällä valkoinen valo eteen ja punainen taakse - kuva Emma Kantanen.pdf
PDF
Pyöräilijä ylittää ajorataa pyörätien jatketta pitkin - kuva Emma Kantanen.pdf
PDF
Pyöräkadulla muiden ajoneuvojen on sovitettava nopeus pyöräilyn mukaiseksi - kuva Emma Kantanen.pdf
PDF
Pyörätie on lähtökohtaisesti yksisuuntainen. Jos pyörätie on kaksisuuntainen, se merkitään lisäkilvellä - kuva Emma Kantanen.pdf
PDF
Vaikka suojatien saa ylittää pyörällä ajaen, niin pyöräiljä on suojatiellä väistämisvelvollinen ellei liikennemerkeillä osoiteta toisin - kuva Emma Kantanen.pdf
PDF
Yksisuuntaisella kadulla saa pyöräillä kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkeillä sallittu - kuva Emma Kantanen.pdf