Name
Owner
File size
Ajoradalla ajaessa pyöräilijän kannattaa pitää turvallinen väli pysäköityihin autoihin - kuva Emma Kantanen.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2020
47.6 MB
More info (Alt + →)
Ajoradalla ajavan pyöräilijän on tasa-arvoisessa risteyksessä väistettävä oikealta tulevaa liikennettä - kuva Emma Kantanen.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2020
45.7 MB
More info (Alt + →)
Autoilijalla on väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella ja se merkitään kesään 2023 mennessä kärkikolmioilla tai stop -merkeillä - kuva Emma Kantanen.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2020
27.9 MB
More info (Alt + →)
Jalkakäytävällä saavat pyöräillä vain alle 12-vuotiaat - kuva Emma Kantanen.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2020
20.7 MB
More info (Alt + →)
Jos pyörätien jatke merkitään suojatiemerkinnän rinnalle tai keskelle, suojatien puoleista katkoviivaa ei tarvitse merkitä - kuva Emma Kantanen.pdf
Owner hidden
Jun 3, 2020
20.3 MB
More info (Alt + →)
Polkupyörässä on oltava heijastimet, äänimerkinantolaite, toimiva jarru ja hämärällä tai pimeällä valkoinen valo eteen ja punainen taakse - kuva Emma Kantanen.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2020
16.9 MB
More info (Alt + →)
Pyöräilijä ylittää ajorataa pyörätien jatketta pitkin - kuva Emma Kantanen.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2020
48.1 MB
More info (Alt + →)
Pyöräkadulla muiden ajoneuvojen on sovitettava nopeus pyöräilyn mukaiseksi - kuva Emma Kantanen.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2020
32.7 MB
More info (Alt + →)
Pyörätie on lähtökohtaisesti yksisuuntainen. Jos pyörätie on kaksisuuntainen, se merkitään lisäkilvellä - kuva Emma Kantanen.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2020
24.1 MB
More info (Alt + →)
Vaikka suojatien saa ylittää pyörällä ajaen, niin pyöräiljä on suojatiellä väistämisvelvollinen ellei liikennemerkeillä osoiteta toisin - kuva Emma Kantanen.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2020
26.1 MB
More info (Alt + →)
Yksisuuntaisella kadulla saa pyöräillä kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkeillä sallittu - kuva Emma Kantanen.pdf
Owner hidden
Apr 23, 2020
20.7 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder