PowerPoint
DMF - novinky, změny (Pavlína Kočišová, NK ČR).pptx
Word
Helena Malá - digitalizace v kraji Vysočina.doc
PowerPoint
Informace z pracovní skupiny Implementace Koncepce rozvoje knihoven ČR 2017 (Tomáš Foltýn, NK ČR).pptx
OpenOffice Impress
JPEG 2000 (Natálie Ostráková, NK ČR).odp
PowerPoint
Lhotak_Kramerius_ProArc_ARCLib_CDK_digitalizace.ppt
PowerPoint
Michal Hradiš - Pero - OCR pro historické texty.pptx
PDF
Poskytování dig. kopií v knihovnách (Lenka Damborská, MZK)
PowerPoint
Registr digitalizace v roce 2018 - stav, novinky, problémy (Helena Dvořáková, NK ČR).pptx
PDF
Spolupráce krajských digitalizací s dalšími paměťovými institucemi (Lucie Jirků, SVK HK).pdf
Download
Google Docs
Zápis ze semináře pro KK 2018
PowerPoint
Zdeněk Hruška - Datová CD a DVD v (Moravské zemské) knihovně a co s nimi - seminář pro KK VII. (2018).pptx