PDF
اعلان طلب اقتراح مشاريع الخاص بانتقاء المقاولات من القطاعات المتضررة بجهة الشرق.pdf
Word
نموذج دفتر التحملات الخاص بانتقاء المقاولات المتضررة بجهة الشرق.docx