Name
Owner
File size
_Sakliste-til-årsmøte.pdf
Feb 17, 2023
74 KB
5 Forretningsorden-årsmøte.pdf
Feb 17, 2023
121 KB
8 Årsberetning 2022.pdf
Feb 19, 2023
265 KB
9.1 Årsregnskap 2022.pdf
Feb 27, 2023
256 KB
9.2 Revisors beretning 2022.pdf
Feb 27, 2023
92 KB
11 Medlemskontingent og aktivitetsavgift.pdf
Feb 17, 2023
11 KB
12 Budsjett 2023.pdf
Feb 17, 2023
180 KB
14.1 Valgkomiteens innstilling til styre.pdf
Feb 17, 2023
62 KB
14.3 Innstilling representanter til ting og møter.pdf
Feb 17, 2023
8 KB
14.4 Styrets innstilling valgkomite.pdf
Feb 17, 2023
8 KB
Årsregnskap signert - 2022.pdf
Apr 26, 2023
201 KB