Download
Акредитація та ліцензії
Download
Сертифікати про акредитацію
PDF
Акт узгодження.pdf
PDF
Витяг з ЄДЕБО щодо здійснення освітньої діяльності (ліцензований обсяг).pdf
PDF
Кодекс корпоративної культури.pdf
PDF
Колективний договір.pdf
PDF
Ліцензія.pdf
PDF
Наказ 44-ОД від 16-03-2021 Про зміну типу та перейменування.pdf
PDF
Наказ_155-ОД.pdf
Image
Організаційна структура.jpg
PDF
Правила внутрішнього трудового розпорядку.pdf
PDF
Список членів ректорату.pdf
PDF
Статут.pdf