PDF
Protokół postęowania o udzielenie zamówienia.pdf
Download
Google Docs
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Download
Google Docs
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
Download
Google Docs
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
PDF
Zapytanie ofertowe-1.pdf
PDF
Zapytanie ofertowe-2.pdf