Audio
02.สปอตหาเสียงพรรคชาติไทยพัฒนา อรัญ งามเสงี่ยม หรือ กล้วย เบอร์ 22.mp3
Audio
สปอตกาเสียงพนาสันต์ สุนันต๊ะ เบอร์ 8 พรรคเพื่อชาติ สุโขทัย.mp3
Audio
สปอตรถแห่นายปรัญชญา ตรีกาญจนา พรรคอนาคตใหม่ เบอร์ 4.mp3
Audio
สปอตรถแห่นายสมประสงค์ พงศ์ธีระดุล ผู้สมัคร สส พรรคไทยรักษาชาติ ชัยภูมิ เขต 4.mp3
Audio
สปอตรถแห่นายสุรัช ตันจรูญ (เจน) ว่าที่...ผู้สมัคร สส. เขต 3 สุราษฎร์ธานี พรรคชาติไทยพัฒนา.mp3
Audio
สปอตรถแห่โปรดเลือก นายสังวร หรือ จ๋า สวนแก้ว เบอร์ 2.mp3
Audio
สปอตรถแห่พรรคอนาคตใหม่ พร้อมทำงาน บริหารประเทศ.mp3
Audio
สปอตรถแห่ว่าที่ผู้สมัคร สส. เขต 2 ภูเก็ต พรรคพลังท้องถิ่นไท.mp3
Audio
สปอตรถแห่สมประสงค์ สจ.สอ พรรคไทยรักษาชาติ เบอร์ 27 พรรคไทยรักษาชาติ.mp3
Audio
สปอตรถแห่สั้นณิชชา บุญลือ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ.mp3
Audio
สปอตรถแห่หาเสียงนายวุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคไทยรักษาชาติ.mp3
Audio
สปอตรถแห่หาเสียงนายสินธิชัย บุญประกอบ ผู้สมัคร สส พรรคเพื่อชาติ.mp3
Audio
สปอตรถแห่หาเสียงนายสุไพรพล ช่วยชู ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน พรรคเพื่อชาติ.mp3
Audio
สปอตรถแห่หาเสียงพรรคชาติไทยพัฒนา ตรัง เขต 2.mp3
Audio
สปอตรถแห่หาเสียงพรรคไทยศรีวิไลย์ เขต 1 ชุมพร นายอภิโรจน์.mp3
Audio
สปอตรถแห่หาเสียงพรรคประชาชาติ เขต 1 หนองคาย ทนายตึ๋ง.mp3
Audio
สปอตรถแห่หาเสียงพรรคเพื่อชาติ เขตสะพานสูง เขตประเวศ แขวงประเวศ เขต 19.mp3
Audio
สปอตรถแห่หาเสียงพรรคเพื่อชาติ ดร.เตชะธร สุขชัยศรี เบอร์ 17.mp3
Audio
สปอตรถแห่หาเสียงพรรครวมพลังประชาชาติไทย ครูวิชัย หนองบัวลำภู.mp3
Audio
สปอตรถแห่หาเสียงสาคร หม่องคะ ผู้สมัคร สส เขต 2 สมุทรสาคร พรรคไทยรักธรรม.mp3
Audio
สปอตเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน นายบุญธรรม โลเกตุ เบอร์ 5.mp3
Audio
สปอตเลือกตั้งพรรคเพื่อชาติ เลือกนาย สราวุธ ยุติโยธิน.mp3
Audio
สปอตหาเสียง ดร.สุวิทย์ วิชัด เบอร์ 17 พรรคสยามพัฒนา .mp3
Audio
สปอตหาเสียง มณฑล โพธิ์คาย ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพ เบอร์2.mp3
Audio
สปอตหาเสียง สมบูรณ์ สนิท พรรคเพื่อชาติ.mp3
Audio
สปอตหาเสียง สอ สมประสงค์ พรรคไทยรักษาชาติ เบอร์27 เบอร์27.mp3
Audio
สปอตหาเสียงก้องเกียรติ จั่นเพิ้ง ผู้สมัคร สส พรรคเพื่อชาติ.mp3
Audio
สปอตหาเสียงกาญจนา เกตุใจ ผู้สมัครสส เขต3 จังหวัดสมุทรสาคร.mp3
Audio
สปอตหาเสียงครูวิชัย หนองบัวลำภู พรรครวมพล.mp3
Audio
สปอตหาเสียงจุฬา สามารถ เบอร์ 1 สส. ภูเก็ต เขต 1 พรรคพลังท้องถิ่นไท.mp3
Audio
สปอตหาเสียงดร.ไชยา ประดิษฐธรรม ผู้สมัคร สส พรรคเพื่อชาติ.mp3
Audio
สปอตหาเสียงดร.ภัทรพล หงส์สูง รองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย เขต 2 สุรินทร์.mp3
Audio
สปอตหาเสียงดร.ภัทรพล หงส์สูง รองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย เขต 2 สุรินทร์.mp3
Audio
สปอตหาเสียงดวงกมล ดวงสร้อยทองเขต 6 พญาไท ราชเทวี และจตุจักร พรรครวมพลังประชาชาติไทย เบอร์ 7.mp3
Audio
สปอตหาเสียงทนาย จุลจักร กองพลพรม พรรคประชาธิปัตย์.mp3
Audio
สปอตหาเสียงทนายกฤต ชูชาติ พรรคชาติพัฒนา นครสวรรค์เขต 2.mp3
Audio
สปอตหาเสียงนางสาวนภาพัฒน์ เอนกพงษ์ เบอร์ 1 จากพรรคเพื่อชาติ.mp3
Audio
สปอตหาเสียงนางสาวสุวลักษณ์ พวงมาลัย พรรคภราดรภาพ.mp3
Audio
สปอตหาเสียงนายเกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ พรรคภูมิใจไทยสมุทรปราการเขต 4.mp3
Audio
สปอตหาเสียงนายบดินทร์ ผาสุข พรรคประชาภิวัฒน์ จังหวัดชลบรี เขตเลือกตั้งที่5 เบอร์12.mp3
Audio
สปอตหาเสียงนายสมชาย พวงมาลัย พรรคภราดรภาพ.mp3
Audio
สปอตหาเสียงนายสุริเยส สายยศ หรือช่างน้อย เบอร์1.mp3
Audio
สปอตหาเสียงนายอดิศักดิ์ เนื่องจำนงค์ ชลบุรี เขต4 เบอร์13 พรรคประชาภิวัฒน์.mp3
Audio
สปอตหาเสียงนายอนุเทพ พรรคภูมิใจไทย เขต 4 กาญจนบุรี.mp3
Audio
สปอตหาเสียงนายอนุเทพ พรรคภูมิใจไทย เขต 4 กาญจนบุรี.mp3
Audio
สปอตหาเสียงบุญเสริม หอมฟุ้ง ผู้สมัคร สส เขต 2 ราชบุรี พรรคไทยรักธรรม.mp3
Audio
สปอตหาเสียงปิยธิดา พรประเสริฐผล สส พรรคประชาภิวัฒน์ จังหวัดชลบุรี.mp3
Audio
สปอตหาเสียงพชรณัฐ ฮ่วมแนะ เสวกสูตร ผู้สมัครส สส เขต 5 จังหวัดราชบุรี.mp3
Audio
สปอตหาเสียงพรรคกลาง ว่าที่ ร.ต. ฐกฤต ราชโคตร เบอร์ 14 อุดรธานี.mp3
Audio
สปอตหาเสียงพรรคคลองไทย นางสาววิไลลักษณ์ หลำขุน เขต 8 สงขลา.mp3