Download
0.Pla TAC 2018-2021
Download
1.Normativa classes online
Download
2.TAULETES 1r i 2n ESO (@insmonturiol.cat)
Download
3.CHROMEBOOKS 3r i 4t ESO(PEDC 2020-23)
Download
4.PORTÀTILS Batxillerat (PEDC 2020-23)
Download
5.Recursos digitals en ús, drets d'imatge i drets d'autor.
Download
Google Docs
0.Cultura digital al Monturiol: les TAC