PDF
2014 - Budsjettkomiteen sin innstilling til fordeling av semesteravgiften for 2014.pdf
PDF
2015 - Budsjettkomitéen 2014 - Fordeling av semesteravgiftsmidler for 2015.pdf
PDF
2016 - Budsjettkomiteens innstilling fordeling av semesteravgift for 2016.pdf
PDF
2017 – Budsjettkomiteens innstilling for 2017.pdf
PDF
2019 - Budsjettkomiteens begrunnelse.pdf
PDF
2020 - Budsjettkomiteens innstilling for 2021.pdf
PDF
2021 - Budsjettkomiteens innstilling for 2022.pdf