Audio
200101_st_Novoroční požehnání.mp3
Audio
200105_ne_Vzkaz od Boha Ašskému sboru.mp3
Audio
200110_Pa_Alianční týden modliteb - rodina.mp3
Audio
200112_ne_Blázni pro Krista.mp3
Audio
200117_pa_Žalm 23 z pohledu sedláka 1.mp3
Audio
200119_ne_Zvyk modlitby.mp3
Audio
200124_Pa_Žalm 23 z pohledu sedláka 2.mp3
Audio
200126_Ne_Pokoj v rodině 1.mp3
Audio
200131_Pá_Žalm 23 z pohledu sedláka 3.mp3
Audio
200202_Ne_Pokoj v rodině II.mp3
Audio
200207_pa_Žalm 23 z pohledu sedláka 4.mp3
Audio
200209_ne_Pokoj v rodině III.mp3
Audio
200214_Pa_Manželství v sítí.mp3
Audio
200215_so_Rozloučení se sestrou Karbulovou.mp3
Audio
200216_Ne_Manželství v síti.mp3
Audio
200221_Pá_Sborová rodina.mp3
Audio
200223_Ne_Víra v hříšném Jerichu.mp3
Audio
200228_Pá_Žalm 23 z pohledu sedláka 5.mp3
Audio
200301_Ne_Slunce jménem KRISTUS.mp3
Audio
200306_Pá_Žalm 23 z pohledu sedláka 6.mp3
Audio
200308_Ne_Čemu se i Pán Ježíš diví I.mp3
Audio
200313_Pá_Žalm 23 z pohledu sedláka 7.mp3
Audio
200315_Ne_Znám Pána Ježíše opravdu dobře.mp3
Audio
200320_Pá_Žalm 23 z pohledu sedláka 8.mp3
Audio
200322_Ne_Znám Pána Ježíše opravdu dobře II.mp3
Audio
200327_Pá_Žalm 23 z pohledu sedláka 9.mp3
Audio
200329_Ne_Koronavirus Proč.mp3
Audio
200403_Pa_Předvelikonoční směr roku.mp3
Audio
200405_Ne_Co kdyby.mp3
Audio
200406_Po_Sám na Poslední večeři.mp3
Audio
200407_ut_Sám v Getsemane.mp3
Audio
200408_st_Sám na soudu.mp3
Audio
200409_čt_SÁM na kříži.mp3
Audio
200410_pa_Kristův velkopáteční odkaz.mp3
Audio
200411_So_SÁM v hrobě.mp3
Audio
200412_Ne_Velikonoční diagnóza.mp3
Audio
200413_Po_Velikonoční TERAPIE.mp3
Audio
200414_Út_Společenství s OTCEM.mp3
Audio
200415_St_Společenství s bratrem.mp3
Audio
200416_Čt_Společenství s přítelem.mp3
Audio
200417_Pá_Povelikonoční směr roku 2020.mp3
Audio
200418_So_Společenství s Vítězem.mp3
Audio
200419_Ne_Milost vzkříšení.mp3
Audio
200420_Po_Čemu se dá naučit v těžkých časech I.mp3
Audio
200421_Út_Čemu se dá naučit v těžkých časech II.mp3
Audio
200422_St_Čemu se dá naučit v těžkých časech III.mp3
Audio
200423_Čt_Čemu se dá naučit v těžkých časech IV.mp3
Audio
200424_Pá_Co očekávaš od Boha, až pomine nebezpečí.mp3
Audio
200425_So_Čemu se dá naučit v těžkých časech V.mp3
Audio
200426_Ne_Šest stavů člověka I.mp3