Download
0.uvodni dio
Download
1.mirovanje mandata i zamjena
Download
2.rebalans
Download
3.informacija o nezaposlenosti
Download
4.služnost hep piškornica
Download
5.mreža javne zdravstvene službe
Download
6.izvješće o radu vatrogasne zajednice
Download
7.plan unapređenje zaštite od požara
Download
8.konkurentno
Download
9.komunalno
Download
10.vodno
Download
11.lovno i šumarstvo
Download
12.poljoprivreda
Download
13.turizam
Download
14.energetika i promet
Download
15.prirodne nepogode
Download
16.sufinanciranje smještaja u privatnim domovima za starije
Download
17.javne potrebe u kulturi
Download
18.izvješće o programu odgoja
Download
19.izvješće o provedbi akcijskog plana za uključivanje Roma
Download
20.izvješće o radu zajednice sportova
Download
21.izvješće o radu zajednice tehničke kulture
Download
22.izvješće o programu školstva
Download
23.izvješće stipendiranje i kreditiranje
Download
24.izvješće digitalna transformacija županijske uprave
Download
25.izvješće o provedbi ŽRS
Download
26.izmjena odluke pravne osobe od posebnog interesa
Download
27.antikorupcijski program za ustanove
Download
28.izmjene etičkog kodeksa za nositelje političkih dužnosti
Download
29.kodeks ponašanja za ŽS
Download
30.izmjena odluke o osnivanju antikorupcijskog povjerenstva
Download
31.isknjiženje nefinancijske imovine
Download
32.izmjena odbora za financije
Download
33.izmjena odbora za vodno
Download
34.izmjena odbora za zdravstvo
Download
35. izmjena antikorupcijskog povjerenstva
Download
36.izmjena savjeta za sigiurnost prometa na cestama