Download
NÁVRH - vyvěšeno 15.4.2019
PDF
FIN 12.pdf
PDF
příloha 12.pdf
PDF
Rozvaha 12.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2018_006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018 REKAPITULACE.pdf
PDF
výsledovka 12.pdf
PDF
Závěrečný účet obce za rok 2018 - úvodní strana - opatření k nápravě chyb a nedostatků.pdf
PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Zábřezí-Řečice - 2018.pdf