Download
14 Heyelan Envanter Haritaları
Download
eski_sunular
PDF
Akarsu Dinamikleri.pdf
PDF
Benford Kanunu ile Ekosistem Analizi.pdf
PDF
Burdur-Ağlasun Yöresindeki Toros Sediri Dağılımına Etki Eden Çevresel Faktörlerin Koşullu Lojistik Regresyon Analizi ile Modellenmesi .pdf
PDF
Çevresel İndeks Haritalarının Üretilmesi Sınıflaması ve Mekansal İStatistik Analizleri.pdf
PDF
Deprem Sayısının Kesikli Dağılımlarda Yararlanarak R Yazılımı ile Modellenmesi.pdf
PDF
Doğa Bilimleri için Veri Türleri ve Veri Görselleştirme.pdf
PDF
Doğa Bilimlerinde İstatistiğin Yeri ve Önemi.pdf
PDF
Doğa Bilimlerinde Korelasyon Analizi ve Uygulaması-Regresyon Analizine Genel Bakış.pdf
PDF
Doğa Bilimlerinde Temel İstatistiksel Kavramlar.pdf
PDF
Doğa Bilimlerinden Veri Örnekleri ile Temel İstatistiklerin Elde Edilmesi.pdf
PDF
Doğa Blimleri için Temel İstatistikler.pdf
PDF
Doğa Olayları için Markov Zincirlerinin R Yazılımında Uygulaması.pdf
PDF
Doğa Olayları için Poisson Süreçleri-Doğa Olaylarının Poisson Süreçleri ile Modellenmesi.pdf
PDF
Doğa Olayları için Sıfır Yığmalı Regresyon Analizi(Poisson, Negatif Binom Regresyon).pdf
PDF
Doğa Olaylarının Modellenmesinde Kullanılan Kesikli Dağılımlar.pdf
PDF
Doğa Olaylarının Modellenmesinde Kullanılan Sürekli Dağılımlar.pdf
PDF
Eğitimde Kullanılacak Sınırlı Süreli Yazılımların Yüklenmesi ve Tanıtılması- Sınırlı Süreli SPSS Programının Tanıtılması.pdf
PDF
Ekoloji ve İstatistiksel Modelleme.pdf
PDF
Ekosistem Nitelik Haritalaması.pdf
PDF
Ekstrem Doğa Olayları Depremler ve Yeryüzü Dinamikleri.pdf
PDF
Ekstrem Doğa Olayları için Uç Değer Dağılımlar-Maksimum Deprem Şiddetinin Uç Değer Yardımı ile Modellenmesi-Maksimum Yağış Miktarının Uç Değer Yardımı ile Modellenmesi.pdf
PDF
İkili Ekolojik Verinin Lojistik Regresyon Analizi ile Modellenmesi 1.pdf
PDF
İkili Ekolojik Verinin Lojistik Regresyon Analizi ile Modellenmesi 2.pdf
PDF
İkili Ekolojik Verinin Sınıflandırma Ağacı ile Modellenmesi.pdf
PDF
İstatistiksel Modellemede Uyum İyiliği Ölçütleri ve Test Hataları.pdf
PDF
Python ile Programlamanın Temelleri.pdf
PDF
Python ile Veri Analizi ve Görselleştirme.pdf
PDF
R Yazılımı ile Programlamanın Temelleri.pdf
PDF
Sayıma Dayalı Ekolojik Veriler için Poisson -Negatif Binom Regresyon Analizi ve Uygulaması.pdf
PDF
Stokastik (Olasılıksal) Süreçler-Markov Zindirleri.pdf
PDF
Sürekli Ekolojik Verinin Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi ile Coğrafi Modellemesi.pdf
PDF
Sürekli Ekolojik Verinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Coğrafi Modellenmesi.pdf
PDF
Tür Çeşitlilik Haritalaması-Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısı.pdf
PDF
Yangın Tutuşma Risk Haritalaması.pdf