Name
Owner
File size
14 Heyelan Envanter Haritaları
Owner hidden
Feb 9, 2020
Download
eski_sunular
Owner hidden
Apr 11, 2021
Download
Akarsu Dinamikleri.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
4.1 MB
Benford Kanunu ile Ekosistem Analizi.pdf
Owner hidden
Apr 7, 2021
2.7 MB
Burdur-Ağlasun Yöresindeki Toros Sediri Dağılımına Etki Eden Çevresel Faktörlerin Koşullu Lojistik Regresyon Analizi ile Modellenmesi .pdf
Owner hidden
Apr 6, 2021
898 KB
Çevresel İndeks Haritalarının Üretilmesi Sınıflaması ve Mekansal İStatistik Analizleri.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
9.6 MB
Deprem Sayısının Kesikli Dağılımlarda Yararlanarak R Yazılımı ile Modellenmesi.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
1.4 MB
Doğa Bilimleri için Veri Türleri ve Veri Görselleştirme.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
361 KB
Doğa Bilimlerinde İstatistiğin Yeri ve Önemi.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
3.3 MB
Doğa Bilimlerinde Korelasyon Analizi ve Uygulaması-Regresyon Analizine Genel Bakış.pdf
Owner hidden
Apr 6, 2021
3.2 MB
Doğa Bilimlerinde Temel İstatistiksel Kavramlar.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
2.5 MB
Doğa Bilimlerinden Veri Örnekleri ile Temel İstatistiklerin Elde Edilmesi.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
746 KB
Doğa Blimleri için Temel İstatistikler.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
2.5 MB
Doğa Olayları için Markov Zincirlerinin R Yazılımında Uygulaması.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
318 KB
Doğa Olayları için Poisson Süreçleri-Doğa Olaylarının Poisson Süreçleri ile Modellenmesi.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
463 KB
Doğa Olayları için Sıfır Yığmalı Regresyon Analizi(Poisson, Negatif Binom Regresyon).pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
696 KB
Doğa Olaylarının Modellenmesinde Kullanılan Kesikli Dağılımlar.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
1.7 MB
Doğa Olaylarının Modellenmesinde Kullanılan Sürekli Dağılımlar.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
1.7 MB
Eğitimde Kullanılacak Sınırlı Süreli Yazılımların Yüklenmesi ve Tanıtılması- Sınırlı Süreli SPSS Programının Tanıtılması.pdf
Owner hidden
Apr 6, 2021
427 KB
Ekoloji ve İstatistiksel Modelleme.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
3.7 MB
Ekosistem Nitelik Haritalaması.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
1.6 MB
Ekstrem Doğa Olayları Depremler ve Yeryüzü Dinamikleri.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
13 MB
Ekstrem Doğa Olayları için Uç Değer Dağılımlar-Maksimum Deprem Şiddetinin Uç Değer Yardımı ile Modellenmesi-Maksimum Yağış Miktarının Uç Değer Yardımı ile Modellenmesi.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
1.4 MB
İkili Ekolojik Verinin Lojistik Regresyon Analizi ile Modellenmesi 1.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
3.8 MB
İkili Ekolojik Verinin Lojistik Regresyon Analizi ile Modellenmesi 2.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
351 KB
İkili Ekolojik Verinin Sınıflandırma Ağacı ile Modellenmesi.pdf
Owner hidden
Apr 6, 2021
2.1 MB
İstatistiksel Modellemede Uyum İyiliği Ölçütleri ve Test Hataları.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
1.4 MB
Python ile Programlamanın Temelleri.pdf
Owner hidden
Apr 7, 2021
600 KB
Python ile Veri Analizi ve Görselleştirme.pdf
Owner hidden
Apr 7, 2021
864 KB
R Yazılımı ile Programlamanın Temelleri.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
1,022 KB
Sayıma Dayalı Ekolojik Veriler için Poisson -Negatif Binom Regresyon Analizi ve Uygulaması.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
2.6 MB
Stokastik (Olasılıksal) Süreçler-Markov Zindirleri.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
1.7 MB
Sürekli Ekolojik Verinin Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi ile Coğrafi Modellemesi.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
2.1 MB
Sürekli Ekolojik Verinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Coğrafi Modellenmesi.pdf
Owner hidden
Apr 7, 2021
605 KB
Tür Çeşitlilik Haritalaması-Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısı.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
4.9 MB
Yangın Tutuşma Risk Haritalaması.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2021
6.4 MB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder