PDF
__2022_PoesiensHus_GF_2022_REFERAT.pdf
PDF
_2022_2_GF_DAGSORDEN.pdf
PDF
_2022_4_GF_beretning 2021.pdf
PDF
_2022_5__PH_Ledelsespåtegning_og_årsrapport_2021.pdf
PDF
_2022_5_2021__PoesiensHus_Årsregnskab.pdf
PDF
_2022_5_PB_2021_regnskab_+_ledelsesberetning_Poesiens_Bus.pdf
PDF
_2022_5_PB_ledelsens_regnskabserklæring.pdf
PDF
_2022_6_Handlingsplan_2022.pdf
PDF
_2022_7_Budget_2022.pdf
PDF
_2022_8_Original_PoesiensHus_Vedtægter.pdf
PDF
_2022_8_Poesiens_Vedtægter_forslag_til_ændringer.pdf
Image
_2022_9_Forslag_fra_medlemBjarneToftSørensen.png
PDF
2021__Referat fra Poesiens Hus Generalforsamling maj 2021.pdf
PDF
2021_Bilag_1_PoesiensHus_Aktiviteter_NØGLETAL_2020.pdf
PDF
2021_Bilag_2_Årsregnskab Poesiens Hus 2020.pdf
PDF
2021_Bilag_3_Foreningens handlingsplan for 2022.pdf
PDF
2021_Bilag_4a_PoesiensHus budget 2021.pdf
PDF
2021_Bilag_4b_Poesiens Bus Budget 2021.pdf