Name
Owner
File size
0.uvodni dio
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
1.promjena članova ŽS
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
2.javna priznanja
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
3.izvješće o radu župana
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
4.izmjene odluke o upravnim tijelima
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
5.izmjene odluke o mrtvozorstvu
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
6.odluka o visini turističke pristojbe
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
7.izvješće o obdukcijama
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
8.izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
9.izvješće o provedbi akcijskog plana sprječavanja korupcije
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
10.izvješće o radu savjeta mladih
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
11.izvješće o savjetovanju
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
12.izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
13.izvješće o radu Službeničkog suda
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
14.izvješće o radu Etičkog povjerenstva
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
15.izvješće o provođenju programa Međunarodna suradnja
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
16.izvješće o programu unapređenje vatrogatsva
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
17.analiza stanja sustava civilne zaštite
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
18.izvješće o digitalnoj transformaciji uprave
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
19.izvješće o programu Županija prijatelj djece
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
20.izvješće o programu EU projekti
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
21.izvješće prirodne nepogode
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
22.izvješće o radu PORE
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
23.izvješće Zavoda
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
24.izvješće Javna ustanova
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
25.izvješće povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
26.zaključivanje ugovora o javnom linijskom prijevozu
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
27.suglasnost Domu zdravlja kupoprodaja Đelekovec
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
28.suglasnost Domu zdravlja zakup poslovnog prostora
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
29.suglasnost OŠ Koprivnički Bregi
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
30.pravo služnosti - suglasnost Srednja škole-Koprivničke vode
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
31. izmjene odbora
Owner hidden
Mar 1, 2024
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder