Download
Video
PDF
01-NOTA KEFAHAMAN E0MS-22 FEB.pdf
Word
1.Dokumen Latihan No 1A - Senarai Semak Pendidikan Berkeperluan Khas Feb 2021.docx
PDF
02-NOTA DOKUMENTASI EOMS-22 & 23 FEB.pdf
Word
2.Contoh senarai semak berkaitan risiko dan peluang EOMS.docx
PDF
03-NOTA RISIKO EOMS.-24 FEB.pdf
Excel
3.Dokumen Latihan No 4 - Contoh Pelan Peluang.xlsx
PDF
04-NOTA AUDIT DALAMAN EOMS-25 FEB.pdf
PDF
05-NOTA KAJIAN SEMULA PENGURUSAN EOMS-26 FEB.pdf
PDF
Dokumen Latihan No 1 - Standard EOMS ISO 21001.pdf
PDF
Dokumen Latihan No 1A - Senarai Semak Pendidikan Berkeperluan Khas.pdf
PDF
Dokumen Latihan No 2 - Carta Aliran.pdf
PDF
Dokumen Latihan No 2A - PPP-DRAF PK.pdf
Excel
Dokumen Latihan No 3 - Contoh Pelan Risiko.xlsx
Excel
Dokumen Latihan No 3A - Contoh Pelan Risiko.xlsx
Excel
Dokumen Latihan No 4 - Contoh Pelan Peluang.xlsx
PDF
GERAK KERJA Penyediaan Dokumen EOMS IPG KPM.pdf
PDF
JADUAL CADANGAN AKTIVITI BENGKEL EOMS ISO 21001.pdf