OpenOffice Impress
Prezentacja.odp
PDF
Prezentacja.pdf
Video
WTOC2018.mp4