Google Drive Shortcut
1910 Handreiking generieke basis netwerkinfrastructuur langdurige zorg Actiz en VGN - hoofddocument
Google Drive Shortcut
Bron 2.1: Een-inleiding-in-USM-NL-20200209s.pdf
Google Drive Shortcut
Bron 2.2: Strategic-Alignment-modellen-Het-multifunctionele-negenvlaksmodel-update-2019.pdf
Google Drive Shortcut
Bron 3.1: 1910 Inleiding technologie visie ontwikkeling concept actiz guido jerry - voorbeeld
Google Drive Shortcut
Bron 3.2: 1910 Workshop Visievorming concept - voorbeeld
Google Drive Shortcut
Bron 3.3: 1910 Voorbeeld van visie - Visie op technologie Zorggroep <naam>.docx
Google Drive Shortcut
Bron 3.4: 1910 Digitaal denken en doen 2019-2022.pdf
Google Drive Shortcut
Bron 4.1: 1910- Richting Functioneel Programma Resultaat uitvraag Infrastructuur
Google Drive Shortcut
Bron 4.2: Overwegingen bij draadloze infrastructuur in een locatie
Download
Google Docs
Bron 4.3: Publieksversie Overwegingen bij draadloze infrastructuur in een locatie
Google Drive Shortcut
Bron 5.1: 1910 - Functioneel programma van Eisen Infrastructuur
Google Drive Shortcut
Bron 5.2: 1910 Kavel 6: Werkplek en devices
Google Drive Shortcut
Bron 6.1: Voorbeeld Checklist inventarisatie
Google Drive Shortcut
Bron 9.1: Voorbeelddocument - AIVG 2017 module ICT .pdf
PDF
Bron 9.2: Voorbeelddocument - AIVG 2017 .pdf
Google Drive Shortcut
Bron 9.3: Voorbeelddocument - Interoperabiliteitsverklaring
Google Drive Shortcut
Bron 9.4: Voorbeelddocumenten - Eigen verklaring Uitsluitingsgronden
Google Drive Shortcut
Bron 9.5: Handreiking-vragen-om-open-standaarden-bij.pdf
Google Drive Shortcut
Bron 10.1: Voorbeelddocument Gunningsadvies
Google Drive Shortcut
Bron 10.2: Short list Infrastructuur
Google Drive Shortcut
Bron 10.3 : RfI brief
Google Drive Shortcut
Bron 10.4: Request for Proposal
Google Drive Shortcut
Bron 11.1: Voorbeelddocument Brief voorlopige gunning
Google Drive Shortcut
Bron 11.2: Brief voorlopige afwijzing
Google Drive Shortcut
Bron 11.3: Dienstovereenkomst
Google Drive Shortcut
Bron Inleiding.1: Technologie_in_de_Verpleeghuiszorg.pdf