PDF
Analýza kvalitativních dat_Švaříček-Šeďová.pdf
Video
Analýza v kvali- výzkumu_Hejzlarová_210212.mp4
PDF
Kvalitativni_analyza_textu_pokročilé metody.pdf
PDF
Walach_kvalitativní obsahová analýza.pdf