Name
Owner
File size
1. Индустриални стоки, транспорт, техника и технологии/Industrial goods, transport, equipment and technologies
Owner hidden
Apr 19, 2021
Download
2. Химическа продукция/Chemical production
Owner hidden
Apr 19, 2021
Download
3. Метали, изделия от метали/Metals, metal products
Owner hidden
Apr 19, 2021
Download
4. Cтроителни материали, стъкло/Building materials, glass
Owner hidden
Apr 19, 2021
Download
5. Фармацевтични и козметични стоки, медицински изделия/Pharmaceutical and cosmetic goods, medical devices/
Owner hidden
Apr 19, 2021
Download
6. Селкостопанска продукция. хранителни стоки и напитки/Agricultural production. food and beverages
Owner hidden
Apr 19, 2021
Download
7. Дърво и материали от дърво/Wood and wood materials
Owner hidden
Apr 19, 2021
Download
8. Други стоки (IT, спорт, почивка, сувенири, играчки)/Other goods (IT, sport, rest, souvenirs, toys)
Owner hidden
Apr 19, 2021
Download
9. Услуги/Services
Owner hidden
Apr 19, 2021
Download
Cereal storage equipment/Оборудване за складиране на зърнени култури (Ромакс)
Каталоги РЭЦ/Russian export center catalogs
Owner hidden
Apr 19, 2021
Download
Медицинска техника и консумативи
Owner hidden
Jun 22, 2021
Download
Реацентр
Owner hidden
Jun 10, 2021
Download
Свързани браншове за селско стопанство
Owner hidden
Jun 21, 2021
Download
Селскостопанска техника
Owner hidden
Jun 21, 2021
Download
Стоки/antiCOVID goods
Owner hidden
Apr 19, 2021
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder