Download
Bijlage D_Europass Mobility Document_Referentiekaders
Download
Schoolteams cross-over_werkdocumenten
Google Forms
Aanvraagformulier mobiliteit Erasmus+
Download
Google Sheets
Aanvraagformulier mobiliteit Erasmus+ (Antwoorden)
Download
Google Docs
Bijlage A_Cursusaanbod vervolgproject Erasmus+
PDF
Bijlage B_Aanvraagdossier-te lezen door elke deelnemer.pdf
Word
Bijlage C_Voorbereiding op nascholing.docx
PDF
Bijlage D_Europass Mobility.pdf
PDF
Draaiboek Erasmus+_Procedure deelname buitenlandse nascholing.pdf
PDF
Volledige dossieraanvraag Erasmus+ 2019.pdf