PDF
Contacts - Въвеждане на контакти в Google.pdf
Download
Google Docs
Contacts - Прехвърляне на контактите от един акаунт към друг
Download
Google Docs
OLD_Contacts - Въвеждане на контакти в Google