Download
Google Docs
Classic Video Chat и Hangouts Meet
PDF
Hangouts - Вмъкване на контакт в hangouts и започване на разговор.pdf
Download
Google Docs
Hangouts - Присъединяване към Hangouts meet (G Mail, Calendar, Meet)
Download
Google Docs
Преведено копие на Hangouts Meet