Download
Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii
Download
Aktywizacja osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
Download
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Download
Język migowy
Download
Kompetencje społeczne , Kultura zawodowa
Download
Komputerowe wspomaganie działalności zawodowej
Download
Opieka i pielęgnacja człowieka - pracownia
Download
Organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego
Download
organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej w czynnościach dnia codziennego
Download
Podstawy pomocy społecznej, praca socjalna
Download
Podstawy przedsiębiorczości
Download
Terapia i aktywizacja
Download
Umiejętności opiekuńcze- metodyka pracy opiekuna
Download
Zajęcia praktyczne- udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
Word
Piramida Maslowa -AON.doc
Word
Podstawy pomocy społecznej AON.docx
PDF
Rodzaje,przyczyny niepełnosprawności- AON-zabezpieczony.pdf
PDF
rozporządzenie w sprawie domów pomocy społęcznej - AON-zabezpieczony.pdf
PDF
Rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy -AON-zabezpieczony.pdf
PDF
Rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej - AON-zabezpieczony.pdf
PDF
ustawa o pomocy społecznej - AON-zabezpieczony.pdf
PDF
utworzenie-domu-dziennego-pobytu- AON-zabezpieczony.pdf