Download
Google Docs
1r ESO: Activitats per recuperar avaluacions del curs 19-20 (període Covid19)
Download
Google Docs
1rBAT: Activitats per recuperar avaluacions del curs 19-20 (període Covid19)
Download
Google Docs
2n ESO: Activitats per recuperar avaluacions del curs 19-20 (període Covid19)
Download
Google Docs
2nBAT: Activitats per recuperar avaluacions del curs 19-20 (període Covid19)
Download
Google Docs
3r ESO: Activitats per recuperar avaluacions del curs 19-20 (període Covid19)
Download
Google Docs
4t ESO: Activitats per recuperar avaluacions del curs 19-20 (període Covid19)