Word
Biznes-2017.doc
Word
Dünya iqtisadiyyatı mag tedris -BIM ən yeni 2017.doc
Word
Dünya iqtisadiyyatı mag tedris -GI- ən yeni 2017.doc
Word
Innovasiya-2017.doc
Word
İqtisadiyyatın tənzimənməsi.doc
Word
M.U.-tədris planı-yeni - 2017 üçün.doc
Word
mag_yüksək_gərginlik_texnikası.doc
Word
Magistr TEDRIS PLANI Sənaye İstilik (1).doc
Word
Menecment-2017.doc
Word
t'dris p;an qiyabi energetika(1) 18.02.2022.doc
Word
Tedris Plani_En Muhendisliyi-22.02.2022 son variant.docx
Word
Tedris plani- Magistratura-2016-2017 tedris ili-tetbiq olunan variant.doc
Word
Tedris plani- yeni formada-magistratura-2015.doc
Word
Tədris planı 060628 (2016) -Proseslerin avtomatlaşdırılmas mühəndisliyi.doc
Word
Tədris planı 060631- 2016 -Magistr muhendislik.doc
Word
Tədris planı 060632 2016 -Magistr İTE.docx
Word
Tədris planı 060647 2016 -Magistr muhendislik.doc
Word
tədris planı Elektroenergetika.docx
Word
tədris planı maq. sistem və şəbəkə.docx
Word
Turizm Iqtisadiyyat.doc