Download
Google Docs
Biologia - zasady oceniania
Download
Google Docs
Biologia klasa 5 - wymagania edukacyjne
Download
Google Docs
Geografia - zasady oceniania
Download
Google Docs
Geografia klasa 5 - wymagania edulacyjne
Download
Google Docs
Historia Historia i społeczeństwo - zasady oceniania
Download
Google Docs
Historia kalsa 5 - wymagania edukacyjne
Download
Google Docs
Historia klasa 4 - wymagania edukacyjne
Download
Google Docs
Historia klasa 6 - wymagania edukacyjne
Download
Google Docs
Język angielski klasy 1-3 - przedmiotowy system oceniania
Download
Google Docs
Język angielski klasy 4-6 - przedmiotowy system oceniania
Download
Google Docs
Język niemiecki - przedmiotowy system oceniania
Download
Google Docs
Język polski - przedmiotowy system oceniania
Download
Google Docs
Matematyka klasa 4 - przedmiotowy system oceniania
Download
Google Docs
Matematyka klasa 5 - przedmiotowy system oceniania
Download
Google Docs
Matematyka klasa 6 - przedmiotowy system oceniania
PDF
Muzyka - przedmiotowy system oceniania.pdf
PDF
Plastyka - przedmiotowy system oceniania.pdf
Download
Google Docs
Przyroda - zasady oceniania
Download
Google Docs
Przyroda klasa 4 - wymagania edukacyjne
Download
Google Docs
Przyroda klasa 6 - wymagania edukacyjne
Download
Google Docs
Szachy - przedmiotowy system oceniania
PDF
Technika - przedmiotowy system oceniania.pdf
Download
Google Docs
Wychowanie fizyczne - przedmiotowy system oceniania
Download
Google Docs
Wychowanie fizyczne - wymagania edukacyjne