Image
01_predseda SSPOL otvára Ateliér OPTT.JPG
Image
02_Otvorenie Ateliéru OPTT.JPG
Image
04_Emília Andrejová z EK.JPG
Image
05_E. Andrejová odpovedá na otázky.JPG
Image
06_Prednáša Emília Perez, UKF Nitra.JPG
Image
07_Bývalí predsedovia SSPOL.JPG
Image
08_J. Šefčík, E. Perez a E. Andrejová.JPG
Image
09_Mladí prekladatelia a tlmočníci.JPG
Image
11_Odbor prekladateľstvo.JPG
Image
13_Živá diskusia k príprave prekladateľov.JPG
Image
14_P. Kopecký a spoluautori Franc.poľn.slovníka.JPG
Image
15_Predseda SSPOL a autori slovníka.JPG
Image
16_Šarmantná freelancerka L. Magáthová.JPG
Image
17_F. Tomášik v diskusii s E. Dinušovou z LEXIKy.JPG
Image
18_R. Tihlárik a L. Magáthová.JPG
Image
19_Preklad. a tlmočnícky dorast.JPG
Image
20_Sympatickí účastníci.JPG
Image
21_Panelová diskusia s pozv. hosťami.JPG
Image
22_Ing. R. Tihlárik z exe, s.r.o..JPG
Image
23_Dlhoroční členovia SSPOL M. Pauleová a F. Tomášik.JPG
Image
24_Mladé prekladateľky plné elánu.JPG
Image
25_Záverečná diskusia.JPG
Image
26_Členovia SSPOL_J.Záhorcová, F.Tomášik, M.Pauleová a M.O.O. (1).JPG
Image
26_Členovia SSPOL_J.Záhorcová, F.Tomášik, M.Pauleová a M.O.O..JPG
Image
27_Prípitok na úspešný priebeh Ateliéru PTT.JPG
Image
28_Marika a Janko Oravcovci.JPG