PDF
Phiên 1 - 02 Vietravel DLcongnghe4_3.pdf
PDF
Phiên 1 - 03 THUYẾT TRÌNH NGÀY HỘI DU LỊCH TRỰC TUYẾN - 26 06 2019.pdf
PDF
Phiên 2 - 01 Tripi - Du lịch trải nghiệm.pdf
PDF
Phiên 2 - 04 GoEat.Me.pdf
PDF
Phiên 3 - 01 Agoda Key Note Vietnam Tourism Online Forum 2019 20190626.pdf
PDF
Phiên 3 - 02 New ezCloud Hệ sinh thái công nghệ trong chuỗi giá trị khi kinh doanh khách sạn_Final_Duong_1 (Unicode Encoding Conflict).pdf
PDF
Phiên 3 - 03 Chatbot cho ngành du lịch.pdf
PDF
Phiên 3 - 04.1 AI- VR NGAY HOI DU LICH FINAL.pdf
PDF
Phiên 4 - 01 VITA NHÂN LỰC DU LỊCH TRONG THỜI KỲ CÁCH.pdf
PDF
Phiên 4 - 02 Việt Nam Digital 4.0_ Presentation 260619.pdf