Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
Download
Dagordning och tidsplan
Download
Dokument från tidigare distriktsårskonferenser
Download
Ekonomiska handlingar och revision
Download
Valärenden
Download
Verksamhetsberättelser
Download
Verksamhetsplan och motioner
Download
Google Docs
Dags för DÅK 2021
Download
Google Docs
Insamling till solidaritet för Polens kvinnor
Word
Kopia av Protokoll Fyrbodals årskonferens 210327.docx
Download
Google Docs
Ombudsfördelning DÅK 2021
Download
Google Docs
Utdrag ur stadgarna gällande DÅK
Download
Google Docs
Viktiga datum DÅK 2021