PDF
Forhåndsoppgave 1: Fixzet
PDF
Forhåndsoppgave 2: Marin forsøpling
PDF
Forhåndsoppgave 3: Refleksjonsløype bærekraft