Image
democràcia plena 1 - corrupció - 334 x 594 mm.png
Image
democràcia plena 1 - corrupció - MOB.png
Image
democràcia plena 2 - pobresa - 334 x 594 mm.png
Image
democràcia plena 2 - pobresa - MOB.png
Image
democràcia plena 3 - mentides - 334 x 594 mm.png
Image
democràcia plena 3 - mentides - MOB.png
Image
democràcia plena 4 - injustícia - 334 x 594 mm.png
Image
democràcia plena 4 - injustícia - MOB.png
Image
deures pendents - 334 x 594 mm.png
Image
deures pendents - MOB.png
Image
groc dignitat - A2.png
Image
groc dignitat - MOB.png
Image
indults justícia 1 - agressors - A2.png
Image
indults justícia 1 - agressors - MOB.png
Image
indults justícia 2 - injustos - A2.png
Image
indults justícia 2 - injustos - MOB.png
Image
indults justícia 3 - repressors - A2.png
Image
indults justícia 3 - repressors - MOB.png
Image
indults justícia 4 - saquejadors - A2.png
Image
indults justícia 4 - saquejadors - MOB.png
Image
problema polític - A4.png
Image
problema polític - MOB.png
Image
tribunal de cuentas - 334 x 594 mm.png
Image
tribunal de cuentas - MOB.png