Unknown File
Mac 2019 trở về trước (Chip Intel).dmg
Unknown File
Mac 2020 trở đi (Chip M1).dmg