Download
ẢNH LAUNCHING
Word
0. SFV Export Nội dung chương trình launching.docx
Word
1. Bài phát biểu của Mr. Hoàng Quang Phòng_VCCI.docx
Word
2. SFV_Launch_Speech by Ms. Hoa_Oxfam.docx
Word
3. Speech launching_Mr. Matthieu Penot EU.docx
PowerPoint
4. Giới thiệu dự án SFV Export Presentation.pptx
Word
Link Clip giới thiệu dự án.docx
PDF
SFV_thông cáo báo chí.pdf