Name
Owner
File size
ẢNH LAUNCHING
May 6, 2022
Download
0. SFV Export Nội dung chương trình launching.docx
May 6, 2022
126 KB
1. Bài phát biểu của Mr. Hoàng Quang Phòng_VCCI.docx
May 6, 2022
25 KB
2. SFV_Launch_Speech by Ms. Hoa_Oxfam.docx
May 6, 2022
18 KB
3. Speech launching_Mr. Matthieu Penot EU.docx
May 6, 2022
16 KB
4. Giới thiệu dự án SFV Export Presentation.pptx
May 6, 2022
6.9 MB
Link Clip giới thiệu dự án.docx
May 5, 2022
11 KB
SFV_thông cáo báo chí.pdf
May 6, 2022
199 KB