Download
TT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2022
PDF
40BSTU2021_10059CVBTGTW.signed.signed.pdf
PDF
246.22_CVtuyentruyenkenoichiasedulieu.....signed.pdf
PDF
720cvub.signed.signed.pdf
PDF
2251.20_KH_CCHC.2021.signed.signed.pdf
PDF
2252.20_KH_TukiemtraCCHC.2021.signed.signed (1).pdf
Image
35238975_522579684803331_8785655860836696064_n.jpg
Image
35240490_522580048136628_5176578830369816576_n.jpg
Image
35265787_522580084803291_4954262346647207936_n.jpg
Image
35286506_522579658136667_8018467735610589184_n.jpg
Image
35298509_522579494803350_7655601410653814784_n.jpg
Image
35311949_522579638136669_3821986419119751168_n.jpg
Image
35329589_522579991469967_4658591618260008960_n.jpg
Image
35351216_522579944803305_7473189785905922048_n.jpg
Image
20221010033.png
PDF
Cam nang mot so co che, chinh sach phat triển giao duc nghe nghiep.pdf
PDF
CV677-huong dan mo hinh ket noi qua ndxp.pdf
PDF
ĐUK_24.21-CV tt don Tet va cac ngay ky niem 2021.pdf
PDF
ĐUK_24.21-kem CV. HD04 BTGTU. Mung Dang Mung Xuan 2021.pdf
PDF
ĐUK_24.21-kem CV.HD 03 BTGTU.V.Cac ngay le lon.pdf
Video
GIÁO DỤC SỨC KHOẺ SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC CHO SINH VIÊN.mp4
Video
Học tập và làm theo Bác - NỀN TẢNG, NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG.webm
Word
NOI DUNG TUYEN TRUYEN VB677.DOCX
Image
Sản xuất tiêu dùng bền vững.jpg
Video
tomtatchuyendeHTLT2021.mp4
Word
TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THAO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI.docx
Image
TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THAO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI.jpg
Image
TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THAO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI1.jpg
Image
TT BÌNH ĐẲNG GIỚI.jpg
Image
TT BÌNH ĐẲNG GIỚI1.jpg
Word
TT CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ.docx
PDF
TT KY NIEM 100 NAM NGAY SINH DONG CHI LE QUANG DAO (08.8.1921 - 08.8.2021).pdf
PDF
TT KY NIEM 110 NAM NGAY SINH DAI TUONG VO NGUYEN GIAP (25.8.1911 - 25.8.2021).pdf
PDF
TT KY NIEM 130 NAM NGAY SINH DONG CHI VO VAN TAN (8.1911 - 8.2021).pdf
Video
TT RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VIC ĐẠI.mp4
Image
TT SỬ DỤNG PHÁO THEO NGHỊ ĐỊNH 137/2020.jpg
Video
TT SỬ DỤNG PHÁO THEO NGHỊ ĐỊNH 137/20201.webm
Word
TTTT 18-4-21 MUNG NGAY NGUOI KHUYET TAT VIET NAM.docx
PDF
TTTT 26-3-2022.pdf
Word
TTTT 30-4 và 01-5-2021.docx
Word
TTTT_ baucuĐBQH-ĐBHĐND KXV.docx
Image
TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN NINH MẠNG.jpg
PowerPoint
TUYEN TRUYEN PHONG CHONG MA TUY.pptx
Image
Xây dụng xã hội học tập-01.jpg