Name
Owner
File size
TT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2022
Owner hidden
Apr 18, 2022
Download
TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ
Owner hidden
Sep 30, 2022
Download
10-HD tt CMT8-QK, 30tailaptinh, 100nam Ngay sinh dc VoVanKiet.docx
Owner hidden
Sep 5, 2022
30 KB
40BSTU2021_10059CVBTGTW.signed.signed.pdf
Owner hidden
Apr 1, 2021
8.7 MB
246.22_CVtuyentruyenkenoichiasedulieu.....signed.pdf
Owner hidden
Mar 16, 2022
206 KB
720cvub.signed.signed.pdf
Owner hidden
Mar 21, 2022
582 KB
2251.20_KH_CCHC.2021.signed.signed.pdf
Owner hidden
Apr 1, 2021
1.3 MB
2252.20_KH_TukiemtraCCHC.2021.signed.signed (1).pdf
Owner hidden
Apr 1, 2021
1.3 MB
35238975_522579684803331_8785655860836696064_n.jpg
Owner hidden
Dec 26, 2018
67 KB
35240490_522580048136628_5176578830369816576_n.jpg
Owner hidden
Dec 26, 2018
96 KB
35265787_522580084803291_4954262346647207936_n.jpg
Owner hidden
Dec 26, 2018
85 KB
35286506_522579658136667_8018467735610589184_n.jpg
Owner hidden
Dec 26, 2018
78 KB
35298509_522579494803350_7655601410653814784_n.jpg
Owner hidden
Dec 26, 2018
53 KB
35311949_522579638136669_3821986419119751168_n.jpg
Owner hidden
Dec 26, 2018
88 KB
35329589_522579991469967_4658591618260008960_n.jpg
Owner hidden
Dec 26, 2018
81 KB
35351216_522579944803305_7473189785905922048_n.jpg
Owner hidden
Dec 26, 2018
91 KB
20221010033.png
Owner hidden
Mar 21, 2022
231 KB
Cam nang mot so co che, chinh sach phat triển giao duc nghe nghiep.pdf
Owner hidden
Feb 10, 2022
72.3 MB
CV677-huong dan mo hinh ket noi qua ndxp.pdf
Owner hidden
Mar 16, 2022
1.7 MB
ĐUK_24.21-CV tt don Tet va cac ngay ky niem 2021.pdf
Owner hidden
Apr 1, 2021
334 KB
ĐUK_24.21-kem CV. HD04 BTGTU. Mung Dang Mung Xuan 2021.pdf
Owner hidden
Apr 1, 2021
315 KB
ĐUK_24.21-kem CV.HD 03 BTGTU.V.Cac ngay le lon.pdf
Owner hidden
Apr 1, 2021
525 KB
GIÁO DỤC SỨC KHOẺ SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC CHO SINH VIÊN.mp4
Owner hidden
Jan 19, 2022
105.1 MB
Học tập và làm theo Bác - NỀN TẢNG, NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG.webm
Owner hidden
Jan 6, 2022
614.6 MB
NOI DUNG TUYEN TRUYEN VB677.DOCX
Owner hidden
Mar 16, 2022
49 KB
Sản xuất tiêu dùng bền vững.jpg
Owner hidden
Nov 25, 2021
2.5 MB
tomtatchuyendeHTLT2021.mp4
Owner hidden
Jan 24, 2022
134.3 MB
TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THAO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI.docx
Owner hidden
Dec 14, 2021
36 KB
TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THAO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI.jpg
Owner hidden
Dec 14, 2021
264 KB
TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THAO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI1.jpg
Owner hidden
Dec 14, 2021
265 KB
TT BÌNH ĐẲNG GIỚI.jpg
Owner hidden
Dec 5, 2021
283 KB
TT BÌNH ĐẲNG GIỚI1.jpg
Owner hidden
Dec 5, 2021
71 KB
TT CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ.docx
Owner hidden
Dec 15, 2021
289 KB
TT KY NIEM 100 NAM NGAY SINH DONG CHI LE QUANG DAO (08.8.1921 - 08.8.2021).pdf
Owner hidden
Jul 19, 2021
419 KB
TT KY NIEM 110 NAM NGAY SINH DAI TUONG VO NGUYEN GIAP (25.8.1911 - 25.8.2021).pdf
Owner hidden
Jul 19, 2021
247 KB
TT KY NIEM 130 NAM NGAY SINH DONG CHI VO VAN TAN (8.1911 - 8.2021).pdf
Owner hidden
Jul 19, 2021
250 KB
TT RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VIC ĐẠI.mp4
Owner hidden
Dec 15, 2021
121.2 MB
TT SỬ DỤNG PHÁO THEO NGHỊ ĐỊNH 137/2020.jpg
Owner hidden
Dec 5, 2021
786 KB
TT SỬ DỤNG PHÁO THEO NGHỊ ĐỊNH 137/20201.webm
Owner hidden
Dec 5, 2021
41.8 MB
TTCĐ 20-11-2022.pdf
Owner hidden
Nov 13, 2022
5.3 MB
TTTT 18-4-21 MUNG NGAY NGUOI KHUYET TAT VIET NAM.docx
Owner hidden
Apr 13, 2021
6.9 MB
TTTT 26-3-2022.pdf
Owner hidden
Mar 21, 2022
3.4 MB
TTTT 30-4 và 01-5-2021.docx
Owner hidden
Apr 22, 2021
12.2 MB
TTTT Ngay Phap luat VN 9-11.pdf
Owner hidden
Oct 31, 2022
2.6 MB
TTTT_ baucuĐBQH-ĐBHĐND KXV.docx
Owner hidden
Apr 1, 2021
4.1 MB
TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN NINH MẠNG.jpg
Owner hidden
Jan 23, 2022
457 KB
TUYEN TRUYEN PHONG CHONG MA TUY.pptx
Owner hidden
Nov 28, 2021
720.9 MB
Xây dụng xã hội học tập-01.jpg
Owner hidden
Nov 28, 2021
1.3 MB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder