Download
Styringsdokumenter gitt endringsforslaget av Deltastyret
PDF
[01] Styringsdokument_Leder.pdf
PDF
[02] Styringsdokument_Nestleder.pdf
PDF
[03]Styringsdokument_okonomisjef.pdf
PDF
[04] Styringsdokument_for_Faddersjef.pdf
PDF
[05] Styringsdokument_for_ArrKomsjef
PDF
[06] Styringsdokument_for_BedKomsjef.pdf
PDF
[07] Styringsdokument_FagKomsjef.pdf
PDF
[08] Styringsdokument_InKomsjef.pdf
PDF
[09] Styringsdokument_KomKom.pdf
PDF
Styringsdokument_for_Mediakomit_sjef.pdf