PDF
LA.GNSG-CA-101229-Quyết định giao đất đợt 1 (4026).pdf
PDF
LA.GNSG-CA-191228-Giấy chứng nhận thiết kế PCCC (629).pdf
PDF
LA.GNSG-GCNQSDĐ thửa 40,55 - Cty Hải Sơn (CĐ 837841).pdf
PDF
LA.GNSG-UB.HCG-121002-Quyết định phê duyệt đồ án 1-500 (3089).pdf
PDF
LA.GNSG-UB.HCG-190301-Quyết định điều chỉnh đồ án 1-500 (1042).pdf
PDF
LA.GNSG-UB.HCG-191007-Quyết định điều chỉnh đồ án 1-500 (7170).pdf
PDF
LA.GNSG-UB.LA-091002-Quyết định phê duyệt đồ án 1-500 (2531).pdf
PDF
LA.GNSG-UB.LA-100618-Quyết định phê duyệt ĐTM (1711).pdf
PDF
LA.GNSG-UB.LA-120723-Quyết định phê duyệt đồ án 1-500 (2321).pdf
PDF
NSG bản vẽ mat bang.pdf
PDF
Quy chế xây dựng cty Hai Son gui 8.1.2020.pdf
PDF
so do.Galaxy Nam Sai Gon.pdf