Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
अमिलो फलफुल लगाउने तरिका र मकैको गवारो.pdf
PDF
उन्नत मकै खेती.pdf
PDF
पहाडमा मकै खेती-केही प्रविधिहरु.pdf
PDF
पुष बैशाख मुंग खेती र मकै खेती.pdf
PDF
पोषिलो मकै.pdf
PDF
प्रोटिनको नया स्रोत पोषिलो मकै १.pdf
PDF
बेबी कर्न् मकै खेती प्रवाधि.pdf
PDF
मकै प्रदर्शन.pdf
PDF
मकै बलिको बिऊ उत्पादन गर्ने तरिका.pdf
PDF
मकै बलिमा कोसे बाली मस्यंग मिश्रीत खेती.pdf
PDF
मकै बलिमा बिउको छनौट.pdf
PDF
मकै बालीको निम्ति उपयुक्त माटो र मलखाद.pdf
PDF
मकै बालीमा झार नियन्त्रण.pdf
PDF
मकै भाँच्ने ठीक समय थाहा पाउने तरिकाहरु.pdf
PDF
मकै र मुंग खेती गर्ने तरिका.pdf
PDF
मकै वलीलाई कीराहरुबाट कसरी बचाउने.pdf
PDF
मकैको अनुवंसिक गुणस्तर कायम राख्ने प्रवाधि.pdf
PDF
मकैको उन्नत खेती एक चर्चा.pdf
PDF
मकैको बिउ उत्पादन प्रविधि.pdf
PDF
मकैबलिमा बाली संरक्षण.pdf
PDF
मकैमा बहु बाली प्रणाली.pdf
PDF
मकैमा लाग्ने किरा र त्यसको रोकथाम.pdf
PDF
मकैमा लाग्ने गवारो.pdf
PDF
मकैमा लाग्ने रोग किरा र नियन्त्रण.pdf
PDF
मकैसंग मिश्रित वली लगाउने तरिका.pdf
PDF
हाईब्रीड मकै परागसेचनको समस्या र समाधान.pdf