Audio
001 Dwitiya Avrtuti Nivedan.mp3
Audio
002 Gopalanand Swaminu Sankshipt Jivan Charitra.mp3
Image
06 Shri Gopalanand Swamini Vato.jpg
Audio
Pr 01 Purshottam Panani Vato.mp3
Audio
Pr 02 Muktana Bhedni Vato.mp3
Audio
Pr 03 Pratilom Pane Dhyanni Vato.mp3
Audio
Pr 04 Drashtama Dhyanni Vato.mp3
Audio
Pr 05 Upasnani Vato.mp3
Audio
Pr 06 Shrijina Mahimani Vato.mp3
Audio
Pr 07 Aksharbhave Vartvani Vato.mp3
Audio
Pr 08 Upasnani Vato.mp3
Audio
Pr 09 Atmaswarupe Rahevani Vato.mp3
Audio
Pr 10 Atmanu Swarup.mp3
Audio
Pr 11 Bhagwanna Nishchayni Vato.mp3
Audio
Pr 12 Mota Purushno Mahima.mp3
Audio
Pr 13 Akhand Anusandhanni Vato.mp3
Audio
Pr 14 Viveki Purushna Lakshanoni Vato.mp3
Audio
Pr 15 Bhagwanna Bhakte Vartvani Ritni Vato.mp3
Audio
Pr 16 Tyagine Vartvani Ritni Vato.mp3
Audio
Pr 17 Indriyo - Antahkaran - Gun.mp3
Audio
Pr 18 Vishay Khandanni Vato.mp3
Audio
Pr 19 Vasana Talvani Vato.mp3
Audio
Pr 20 Swabhav Talvani Vato.mp3
Audio
Pr 21 Vairagyani Vato.mp3
Audio
Pr 22 Gyanni Vato.mp3
Audio
Pr 23 Prakirna Vato.mp3
Audio
Pr 24 Sadhune Paraspar Varta Karavani Rit.mp3
Audio
Pr 25 Satsangi Haribhakta Hoy.mp3
Audio
Pr 26 Dhyanna Shloko.mp3
Audio
Pr 27 Pratilom Vruti.mp3
Audio
Pr 28 Shri Purshottam Narayan....mp3
Audio
Pr 29 Shriharijiae Bhagwanana....mp3
Audio
Pr 30 Shri Purshottam Narayanana....mp3
Audio
Pr 31 Shri Harikrushna Mahimastakam.mp3
Audio
Pr 32 Gopalanandswami Mantra.mp3
Audio
Pr 33 Parishishta.mp3