Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
150330 ENDRINGSSØKNAD 132 kV.pdf
PDF
150530 Brev NVE.pdf
PDF
160622 NVE_1653228_122_1.PDF
PDF
160622 NVE_1789094_1_1.PDF
PDF
160622 Orientering om vedtak til høringsinstanser - 132 kV kraftledning Kråkerøy-Hvaler.pdf
PDF
170804 Planbeskrivelse med KU.pdf
PDF
170804 Planbestemmelser.pdf
PDF
170804 Plankart 1.pdf
PDF
170804 Plankart 2.pdf
PDF
170804 Plankart 3.pdf
PDF
170804 Plankart 4.pdf
PDF
170804 særutskrift.pdf
PDF
170804 Sammendrag av varslingsuttalelser med forslagsstillers kommentar.pdf
PDF
190426 MTA-plan132 kV kabelanlegg Håholmen - Lerdalsveien.pdf
PDF
190426 Vedlegg 1 Kart nord.pdf
PDF
190426 Vedlegg 1 Kart sør.pdf
PDF
190526 FB Gang og sykkelvei.pdf