Download
P.01_Soutěžní zadání
Download
P.02_Vymezení řešeného území v katastrální mapě
Download
P.03_Historická dokumentace
Download
P.04_Výkresy stavu
Download
P.05_Vyhodnoceni možnosti areálu a objektu
Download
P.06_Hlavní výkres ÚP + textová část výrok
Download
P.07_Stavebně technický průzkum
Download
P.08_Studie parkování v centrální části města
Download
P.09_Geodetické zaměření pozemků a okolí
Download
P.10_Historické fotografie a mapy
Download
P.11_Ortofoto
Download
P.12_Informace k elektronickému podání nabídky
Download
P.13_Vzor čestného prohlášení o splnění odstavce 4.1 a) a odstavce 4.1 b)
Download
P.14_Vzorové rozvržení výstavních panelů
Download
P.15_Fotografie pro zákres
Download
P.16_Vymezení památkové zóny
Download
P.17_Rozsah plnění veřejné zakázky
Download
P.18_Modely terénu
Download
P.19_Fotodokumentace místa
Download
P.20_Projekt parkoviště u starého nádraží
Download
P.21_Projekt komunikace Jiráskova
Download
P.22_Údaje o ostatních kulturně společenských prostorech ve městě
Download
P.23_Vedení inženýrských sítí
Download
P.24_Vzor tabulky bilancí
Download
P.25_Orientační propočet nákladů na realizaci stavby