Video
UNAIDS - Вакцинация (1407 1200).mp4
Binary File
UNAIDS - Вакцинация (1407 1200).mxf
Binary File
UNAIDS - Вакцинация (1407 1200).mxf.xmp
PDF
Выписка из протокола МАРТ.pdf