PDF
1. OfertaInicialPlaces22_23.pdf
PDF
2. Llistats puntuació provisional a 21-4-22 (Curs 2022-23).pdf
PDF
3. Llistats puntuació resoltes les reclamacions a 03-05-2022 (Curs 2022-23).pdf
PDF
4. Llistats ordenats segons puntuació definitiva a 11-05-2022 (Curs 2022-23).pdf
PDF
5. OfertaFinalPlaces22_23.pdf
PDF
6. Llistats alumnes assignats al Col·legi Sant Pau Apòstol a 10-06-22 (Curs 2022-23).pdf
PDF
7. Llistats alumnes preinscrits amb indicació de centre assignat.pdf
PDF
8. Llista d'espera a 10-06-2022 (Curs 2022-23).pdf