Name
Owner
File size
1 Lời giới thiệu.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
29.8 MB
2 Hướng dẫn sử dụng file bài tập thực hành.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
18.8 MB
3 Làm quen với giao diện làm việc của Photoshop.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
50.4 MB
4 Giới thiệu thanh công cụ tool panel.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
50.7 MB
5 Tổ chức các cửa sổ tài liệu làm việc arrange document.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
67.1 MB
6 Làm chủ các panel của chương trình.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
59.1 MB
7 Thiết lập giao diện làm việc theo thói quen.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
26.4 MB
8 Đặt phím tắt cho các công cụ hay sử dụng.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
29.3 MB
9 Các thao tác tắt cơ bản khi làm việc với photoshop.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
76.7 MB
10 Tìm hiểu về bit depth.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
88.7 MB
11 Kích thước file ảnh (image size) và làm chủ các thông số.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
40.2 MB
12 Định cỡ in cho một bức ảnh với công cụ crop.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
28.2 MB
13 Xử lý một bức ảnh bị nghiêng lỗi thường gặp sau khi chụp.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
45.3 MB
14 Convert không gian màu cho một bức ảnh.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
58.4 MB
15 Giới thiệu về Project 01 - Tác phẩm đầu tay của bạn.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
31.1 MB
16 Sử dụng công cụ Marquee Selection.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
106.2 MB
17 Công cụ Lasso và Polygonal Lasso.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
96.7 MB
18 Vẽ vùng chọn tự động với Magnetic Lasso.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
115.7 MB
19 Sức mạnh của công cụ chọn Magic Wand.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
150.6 MB
20 Tăng tốc với công cụ Quick Selection.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
38.1 MB
21 Sử dụng chức năng Color range để tạo vùng chọn.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
25.5 MB
22 Biên tập chỉnh sửa vùng chọn với refine edge.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
108.7 MB
23 Tách tóc sao cho nhanh và hiệu quả..mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
97.4 MB
24 Tạo vùng chọn với công cụ Pen tool.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
55.9 MB
25 Hoàn thiện Project 01.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
95.8 MB
26 Giới thiệu về Project.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
22.8 MB
27 Tìm hiểu về layer và cách quản lý các đối tượng.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
36.7 MB
28 Các thao tác cơ bản khi sử dụng layer.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
69.2 MB
29 Các cách tạo mới một layer.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
51.7 MB
30 Quản lý layer bằng bộ lọc mới của photoshop.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
41.3 MB
31 Gióng hàng các layer.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
28.8 MB
32 Tìm hiểu về Layer Smart Object.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
113.6 MB
33 Liên kết các layer và gộp các layer.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
63.2 MB
34 Layer Mask - bắt đầu cho mọi kỹ xảo.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
79.9 MB
35 Hướng dẫn làm Project 2.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
187.3 MB
36 Hướng dẫn làm Project 3.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
176.9 MB
37 Giới thiệu về Project Layer Style.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
28.5 MB
38 Tạo bóng đổ Dropshadow.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
56.9 MB
39 Hiệu ứng Stroke và Glow.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
41.4 MB
40 Hiệu ứng tạo khối Bevel _ Emboss.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
35.7 MB
41 Tô màu color overlay.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
27.4 MB
42 Tô màu Gradient overplay.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
43.2 MB
43 Tô màu Pattern overplay.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
47.2 MB
44 Tăng tốc với Layer style.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
38.4 MB
45 Tìm hiểu ý nghĩa các lệnh Blend.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
33.7 MB
46 Chỉnh sáng và chỉnh tối một bức ảnh với blend.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
37.6 MB
47 Loại bỏ background một cách nhanh chóng..mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
27.7 MB
48 Tách tóc siêu nhanh và đẹp với blend.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
85.8 MB
49 Sử dụng Blending để chỉnh màu như nào.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
45 MB
50 Project 05 Ứng dụng Blending để làm kỹ xảo.mp4
Owner hidden
Nov 14, 2019
201.2 MB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder