Video
1 Lời giới thiệu.mp4
Video
2 Hướng dẫn sử dụng file bài tập thực hành.mp4
Video
3 Làm quen với giao diện làm việc của Photoshop.mp4
Video
4 Giới thiệu thanh công cụ tool panel.mp4
Video
5 Tổ chức các cửa sổ tài liệu làm việc arrange document.mp4
Video
6 Làm chủ các panel của chương trình.mp4
Video
7 Thiết lập giao diện làm việc theo thói quen.mp4
Video
8 Đặt phím tắt cho các công cụ hay sử dụng.mp4
Video
9 Các thao tác tắt cơ bản khi làm việc với photoshop.mp4
Video
10 Tìm hiểu về bit depth.mp4
Video
11 Kích thước file ảnh (image size) và làm chủ các thông số.mp4
Video
12 Định cỡ in cho một bức ảnh với công cụ crop.mp4
Video
13 Xử lý một bức ảnh bị nghiêng lỗi thường gặp sau khi chụp.mp4
Video
14 Convert không gian màu cho một bức ảnh.mp4
Video
15 Giới thiệu về Project 01 - Tác phẩm đầu tay của bạn.mp4
Video
16 Sử dụng công cụ Marquee Selection.mp4
Video
17 Công cụ Lasso và Polygonal Lasso.mp4
Video
18 Vẽ vùng chọn tự động với Magnetic Lasso.mp4
Video
19 Sức mạnh của công cụ chọn Magic Wand.mp4
Video
20 Tăng tốc với công cụ Quick Selection.mp4
Video
21 Sử dụng chức năng Color range để tạo vùng chọn.mp4
Video
22 Biên tập chỉnh sửa vùng chọn với refine edge.mp4
Video
23 Tách tóc sao cho nhanh và hiệu quả..mp4
Video
24 Tạo vùng chọn với công cụ Pen tool.mp4
Video
25 Hoàn thiện Project 01.mp4
Video
26 Giới thiệu về Project.mp4
Video
27 Tìm hiểu về layer và cách quản lý các đối tượng.mp4
Video
28 Các thao tác cơ bản khi sử dụng layer.mp4
Video
29 Các cách tạo mới một layer.mp4
Video
30 Quản lý layer bằng bộ lọc mới của photoshop.mp4
Video
31 Gióng hàng các layer.mp4
Video
32 Tìm hiểu về Layer Smart Object.mp4
Video
33 Liên kết các layer và gộp các layer.mp4
Video
34 Layer Mask - bắt đầu cho mọi kỹ xảo.mp4
Video
35 Hướng dẫn làm Project 2.mp4
Video
36 Hướng dẫn làm Project 3.mp4
Video
37 Giới thiệu về Project Layer Style.mp4
Video
38 Tạo bóng đổ Dropshadow.mp4
Video
39 Hiệu ứng Stroke và Glow.mp4
Video
40 Hiệu ứng tạo khối Bevel _ Emboss.mp4
Video
41 Tô màu color overlay.mp4
Video
42 Tô màu Gradient overplay.mp4
Video
43 Tô màu Pattern overplay.mp4
Video
44 Tăng tốc với Layer style.mp4
Video
45 Tìm hiểu ý nghĩa các lệnh Blend.mp4
Video
46 Chỉnh sáng và chỉnh tối một bức ảnh với blend.mp4
Video
47 Loại bỏ background một cách nhanh chóng..mp4
Video
48 Tách tóc siêu nhanh và đẹp với blend.mp4
Video
49 Sử dụng Blending để chỉnh màu như nào.mp4
Video
50 Project 05 Ứng dụng Blending để làm kỹ xảo.mp4